Zdravilni učinek terapevtskih psov: Tačke pomagačke v akciji

Tačke pomagačke so slovensko humanitarno, nepridobitno društvo za terapijo s pomočjo psov. Štirinožni prijatelji so zvesti in nenadomestljivi družabniki, ki lahko odlično pripomorejo k napredku posameznikov na različnih področjih, kot so bolnišnice, zavodi, šole, vrtci. So spretni motivatorji, zato so dobrodošli tudi pri delu z otroki s posebnimi potrebami, s posamezniki po poškodbah, z onkološkimi bolniki, oslabelimi, s pacienti z nevrološkimi in degenerativnimi obolenji. Psi razveseljujejo in opogumljajo, uspešno premostijo zadrege ob človeški zadržanosti in odločilno pripomorejo k sproščenemu delovnemu vzdušju. Posameznike ali skupino spodbujajo k aktivnemu sodelovanju, zato so odlični sopotniki tudi mladim in otrokom v vrtcih in šolah z rednim programom. Pri svojem delu sodelujejo tudi s strokovnjaki, kot so delovni terapevti, fizioterapevti, psihologi, socialni pedagogi, logopedi … Na dogodku bomo spoznali šest Tačk pomagačk, ki nam bodo predstavili svoje delo na različnih področjih.

Vprašanja, na katera bo odgovarjal dogodek:
• Kako poteka delo terapevtskih psov v šolah, vrtcih, domovih za starejše, na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu SOČI in v povezavi z Društvom ASPI?
• Katere so pozitivne izkušnje pri delu s terapevtskimi psi?
• Kakšni so učinki in rezultati dela s psi ter kako delo psov vpliva na uporabnike?
• Kako poteka sodelovanje z različnimi strokovnjaki z različnih področij dela?
• Zakaj je terapija s psi uspešna in v čem se razlikuje od ostalih terapij ali podobnih oblik pomoči?

Zaživite kakovostno in uspešno!

Skrbimo za dobro počutje in učinkovite nasvete. Postanite del naše zgodbe!