DR. ANA KRAJNC - STAROST KOT NAJLEPŠE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE: POZITIVNO STARANJE

Dr. Ana Krajnc je na Univerzi v Ljubljani diplomirala iz psihologije in pedagogike ter doktorirala iz andragogike. Podoktorsko specializacijo je opravila na Univerzi v Torontu. Izpopolnjevala se je v Genevi in v Oxfordu. Redna profesorica na Filozofski fakulteti, kjer je uvedla nov študij andragogike. Ustanovila in urejala je znanstveno – strokovno revijo Andragoška spoznanja. Bila je raziskovalka pri UNESCO za sisteme izobraževanja odraslih v Evropi, predstavnica Mednarodnega sveta za izobraževanje odraslih pri Združenih narodih. Soustanoviteljica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, ki jo še vedno vodi. Je avtorica 10 knjig in več kot 400 člankov doma in v tujini.

Starejši so pomemben del človeškega kapitala družbe. Z upokojitvijo se začne novo, najlepše življenjsko obdobje.

Starejši so pomemben del človeškega kapitala družbe. Z upokojitvijo se začne novo, najlepše življenjsko obdobje. V zadnjih desetletjih se pričakovana starost naglo podaljšuje iz nekaj let na tri desetletja in več. Dolgoživa družba je pridobitev razvoja. Narekuje novo podobo starosti. Dovoli, da ljudje po upokojitvi nadaljujejo življenje in imajo strukturiran čas, ker si postavljajo cilje. Z delom in učenjem premagajo družbeno izločenost in in si pridobijo enakovredno mesto v družbi, kar je pogoj za medgeneracijsko sodelovanje. Učenje in delo (delovanje) sta postala vseživljenjska procesa.

Vprašanja, na katera bo odgovarjalo predavanje:

  • Zakaj je dolgoživa družba pridobitev razvoja?
  • Zakaj je človek družbeno bitje od zibeli do groba in kaj so prirojene psiho-socialne potrebe vsakega človeka?
  • Kakšne so značilnosti tretjega življenjskega obdobja?
  • Zakaj vsak človek potrebuje cilje in strukturiran čas?
  • Zakaj so starejši pomemben del človeškega kapitala?

Zaživite kakovostno in uspešno!

Skrbimo za dobro počutje in učinkovite nasvete. Postanite del naše zgodbe!