Dr. Anica Mikuš Kos: Ali so vsega krivi starši?

Ko se pri otroku pojavijo čustvene, vedenjske ali vzgojne težave jih običajno okolje pripiše neustreznemu ravnanju staršev ali prikrajševanju otrok   s strani staršev. To razširjeno mnenje gradi na občem spoznanju, da je družina najbolj pomembno okolje za čustveno dobrobit in duševno zdravje otrok in da  izkušnje iz prvih let življenja v največji meri določajo razvoj otrokove duševnosti.  Sodobni pogledi odkrivajo pomembne zunaj družinske dejavnike, ki  vplivajo na psihosocialni razvoj in čustveno dobrobit otroka.  Otrokove individualne lastnosti, predvsem otrokov temperament delujejo na odnose med otrokom in okoljem in na njegove izkušnje v družinskem, šolskem,  vrstniškem okolju in drugih okoljih.  Na otrokov psihosocialni razvoj  delujejo tudi verski, ideološki in širši družbeni dejavniki. Vplivi okolja so  lahko pozitivni in varovalni ali   ogrožajoči in škodljivi. .Predavateljica bo celostno prikazala  soigro  med  otrokom in njegovimi življenjskimi okolji in kako v tem dogajanju odpravljati ogrožajoče vplive ter razvijati varovalne vplive za otrokovo dobrobit in psihosocialni razvoj.

Vprašanja, na katera bo odgovorilo to predavanje:

  • Zaradi katerih lastnosti je otrok lahko bolj ranljiv ali vzgojno težaven?
  • Kako lahko opišemo soigro med otrokovimi lastnostmi in lastnostmi ter zahtevami okolja?
  • Kateri so ogrožajoči in varovalni dejavniki izven družine?
  • Kakšen vpliv ima šola na otrokov psihosocialni razvoj in čustveno dobrobit?
  • Kako lahko pomagamo otroku, pri katerem ne moremo odstraniti osnovnega vzroka čustvene prizadetosti (npr. hude bolezni staršev, neustrezno družinsko okolje)?

Dr. Anica Mikuš Kos, upokojena specialistka pediatrije in psihiatrije, je svoje življenje posvetila duševnemu zdravju otrok. Med drugim je bila vodja oddelka za otroško psihiatrijo na ljubljanski Pediatrični kliniki in vodja Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani. Od upokojitve naprej pa velja za eno vodilnih strokovnjakinj za pomoč otrokom z vojnih območij. Na področjih, prizadetih od vojnih dogajanj, je nudila psihosocialno pomoč otrokom, ki so jih prizadeli oboroženi konflikti. Je avtorica številnih del o duševnem zdravju otrok.

Zaživite kakovostno in uspešno!

Skrbimo za dobro počutje in učinkovite nasvete. Postanite del naše zgodbe!