Z obiskom dogodka soglašate z opredeljenimi pogoji. Obdelava osebnih podatkov poteka skladno z veljavnim nacionalnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.

Fotografije in posnetki dogodka bodo objavljeni na spletni strani, socialnih omrežjih oziroma v elektronskih novicah, na portalih in kanalih medijskih hiš, ki bodo izkazale interes, ter v publikacijah in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja dogodka (Skupina Primera d.o.o. in Nastja Mulej s.p.) in uradnega fotografa (2Lindens Photography). Fotografije se bodo nanašale na dogodek na splošno in ne na posamezne udeležence.

UPRAVLJAVCI OSEBNIH PODATKOV
Skupina Primera d.o.o., Prešernova 5, 1000 Ljubljana.
Poslovne storitve, Nastja Mulej s.p., Savska cesta 6A, Ljubljana.
2Lindens, Urška Černigoj s.p., Soška 17, 5220 Tolmin.

HRAMBA FOTOGRAFIJ IN POSNETKOV
Organizatorji in uradni fotograf fotografije in posnetke hranijo trajno oz. do preklica.

VAŠE PRAVICE V NAVEZAVI S FOTOGRAFIJAMI IN POSNETKI
Skladno z veljavno zakonodajo (vključno z izjemami ali odstopanji od te zakonodaje) imate pravico, da dostopate do svojih pomembnih osebnih podatkov, pravico do popravkov napak v svojih osebnih podatkih in pravico, da z upravičenimi razlogi ugovarjate k obdelavi svojih pomembnih osebnih podatkov. Prav tako imate pravico, da se v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov pritožite pri ustreznem organu za varstvo podatkov (tj. Informacijski pooblaščenec). V primeru uveljavljanja pravic in v primeru vprašanj, prosimo, da nam pišete na info@skupinaprimera.si.

VELJAVNA ZAKONODAJA
Upravljanje s fotografijami in posnetki, ki bodo narejeni na dogodku, bo potekalo v skladu z zakonodajo EU in Republike Slovenije in se razlaga v skladu z njo ter spada pod izključno pristojnost sodišč v Sloveniji. To ne vpliva na vaše zakonske pravice.

 

Zaživite kakovostno in uspešno!

Skrbimo za dobro počutje in učinkovite nasvete. Postanite del naše zgodbe!