Dr. Kristijan Musek Lešnik: Diktatura sreče

Že od Aristotela naprej govorimo o tem, da je sreča eno ključnih gibal v človekovem življenju. Sreča žene ljudi. V zadnjem času pa so se začele širiti zgodbe in recepti o tem, kako do sreče po bližnjici. Potrošniška družba predstavlja srečo kot ideal, h kateremu je treba stremeti. Nesrečno bitje kot da je nekaj slabega. Tistim, ki iz kateregakoli razloga niso srečni, se vzbuja nelagodje.

Cilje predavanja je priti do tega, da sreča ni nekaj, kar je treba najti na koncu mavrice, ampak da je to tisto, kar počnemo radi in z ljudi, ki jih imamo radi.

Vprašanja, na katera bo odgovorilo to predavanje:
• Kaj je sreča?
• Kaj me osrečuje?
• Kdo me osrečuje?
• Kako stopiti iz začaranega kroga pehanja za srečo?
• Kdaj je zdravo biti nesrečen?

Dr. Kristijan Musek Lešnik, predavatelj psiholoških predmetov na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in tehnologijo Univerze na Primorskem, je obenem predstojnik Centra za pozitivno psihologijo na isti fakulteti. Je avtor številnih strokovnih priročnikov, namenjenih učiteljem in svetovalnim delavcem, ter drugih knjig, člankov in prispevkov s področja psihologije in izobraževanja. Ker je prepričan, da lahko pozitivna psihologija pomembno prispeva h kakovosti življenja vsakega posameznika in celotne šolske skupnosti, je v letu 2018 ustanovil spletni portal www.abced.si, na katerem je objavil številne priročnike, gradiva, vire in povezave za učitelje in svetovalne delavce. Med drugim je tudi namestnik predsednika Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

Zaživite kakovostno in uspešno!

Skrbimo za dobro počutje in učinkovite nasvete. Postanite del naše zgodbe!